Стандарттык HRV/ERV

  • Residential Energy Recovery Ventilator (ERV) with Side Ports

    Каптал порттору бар турак жай энергияны калыбына келтирүүчү вентилятор (ERV).

    Бул HRV/ERV сериясы борбордон четтөөчү желдеткичтин механикалык тартуусун колдонот. Бөлмөнүн ичиндеги кир аба аба берүүчү түтүк аркылуу бөлмөдөн чыгарылат, ал эми сырттагы кычкылтек менен байытылган таза аба ошол эле учурда бөлмөгө жөнөтүлөт. Эки аба агымы жылуулук алмаштыргычка кире электе, алар тиешелүү түрдө алдын ала чыпкалоодон жана тазалоодон өткөрүлөт. Жылуулук өткөрүмдүүлүк алмашуу процессинде пайда болуп, үй ичиндеги чыккан аба менен ташылган жылуулук сырттагы таза абага өтөт да, жылуулук алып жүрүүчү катары таза аба менен бөлмөгө кайра жөнөтүлүп, жылуулуктун калыбына келишин ишке ашырат.