Стандарттык эки агымдуу вентилятор

  • Multi-Port Two Way Exhaust Fan Central Inline Ventilation System

    Көп порттуу эки жолдуу соргуч желдеткич борбордук вентиляция системасы

    Бул катардагы көп порттуу желдеткичтер борбордон тепкич желдеткичтин механикалык тартылышын ар бир бөлмөдөгү соргучтар аркылуу булганган ички абаны борборлоштуруп чыгаруу үчүн колдонушат; Бөлмөдөгү чыгуучу абадан пайда болгон салыштырмалуу терс басым, терезе бөлмөсүндөгү аба кирүүчү (же дубалдагы аба кириши) Сырткы аба салыштырмалуу оң басымда, ал эми сырткы кычкылтек менен байытылган таза аба бир эле учурда бөлмөгө жөнөтүлөт. ички жана сырткы абаны алмаштыруу максатына жетишүү, ошону менен ички абанын жакшыруусун ишке ашыруу жана үй-бүлөнүн үй ичиндеги абанын сапатына сергек жашоо муктаждыктарын канааттандыруу.