Жаңы рынокко туш болуп, гараждын электр жылыткычындагы инновация ишканалардын өнүгүү тенденциясы болуп саналат.

Азыркы учурда, рыноктук атаандаштык барган сайын катуу болуп баратат жана эгердеГараждын электр жылыткычыкомпаниялар дагы эле демилгелүү эмес жана статикалык тормозду колдонушат, мен рынокто узак мөөнөттүү орун алуу кыйын болуп калат деп корком.Бул жагынан,Гараждын электр жылыткычыкомпаниялар "өзгөртүү" жөнүндө ойлонушу керек.Бир гана “инновация” – бул рыноктун түбөлүк мыйзамы.Мунун ачкычы болуп саналатГараждын электр жылыткычыөнөр жайы күчтүү тармак болуп саналат.Ишкананын ар бир этабы ар кандай максаттарга ээ.Өзгөртүүлөргө ыңгайлашуу, мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу жана кыйынчылыктарды жеңүү менен гана рынокту жеңе алат.

Гараждын электр жылыткычыжаңы рынокко туш болгон өнөр жай

Азыркы учурда жаңы өсүү чекитиГараждын электр жылыткычыбазар негизинен тоок өстүрүүгө, багууга, жыгач куурууга, гүлдөрдү, күнөсканаларды, күнөскана көчөттөрүн өстүрүүгө багытталган жана үчүнчү жана төртүнчү деңгээлдеги базарларда жаңы рыноктук суроо-талап пайда болот.Үчүнчү жана төртүнчү деңгээлдеги рыноктун кеңири талаптары ошондой эле бренддин таланттарды, командаларды, башкаруу жана контролдоо деңгээлин, продукциянын сапатын, брендди жылдыруу жана курууну бириктирүү жөндөмүн сынайт.Ошондуктан,Гараждын электр жылыткычыбренддер бул ассортиментте ишенимдүү бренддердин рыноктук үлүшүн кеңейтүү, жакшы репутация орнотуу жана репутация түзүү мүмкүнчүлүгүн колдонушу керек.Продукт инновациясында жана бренд инновациясында жакшы иш кылыңыз.

Ошол эле учурда, көптөгөн инновация жөндөмдүүлүгүГараждын электр жылыткычыкомпаниялар салыштырмалуу алсыз звенодо турат, бул негизинен олуттуу бир тектүүлүк феноменинде байкалат жана бардыгы "Көчүрмө" чөйрөсүндө жүрүшөт.Кытайда бир тектүүлүк феномени жылууда гана пайда болбостон, күйөрман индустриясында уюлдук телефондорду алгачкы имитациялоодон баштап, учурдагы көңүл ачуучу шоуларга чейин барган сайын копиялуу продуктулар бар жана күнүмдүк жашоо бир тектүүлүк менен шыпырылган.

Ырас, бир тектүүлүктүн негизги себеби дагы эле болсо чыгармачылыктын төмөндүгүндө жана коомдук жаңылануунун темпине туруштук бере албаган инновациянын деӊгээлинин төмөндүгүндө.Аквакультураны жылытуучу компаниялардын өнүгүү процессинде ал сөзсүз түрдө инновациялык чыгымдардын жогору болушуна жана оригиналдуу дизайн мүмкүнчүлүктөрүнүн жоктугуна байланыштуу бир тектүүлүккө алып келет.

Келечекте ар кандай тармактардын өнүгүү тенденциясы сөзсүз түрдө продукт инновациясы жана бренд инновациясы болот.

Учурдан карап көрсөкГараждын электр жылыткычыөнөр жай, Кытайдын жаңы урбанизациясынын тездеши менен көптөгөн ата мекендикГараждын электр жылыткычтарыучунчу жана тертунчу децгээлдеги шаарларды жана селолук базарларды енуктурууге да умтулуп жатышат.Бирок, адамдардын ой-пикири өзгөргөн сайын баа маанилүү шарт эмес, сапат дагы маанилүү болуп баратат.Ошондуктан ата мекендик жаны типтеги урбанизациялык курулуштун керектеелерун канааттандыруу учун елкемдунГараждын электр жылыткычыкомпаниялар ошондой эле белгилүү бир технологиялык инновацияларды ишке ашыруу, рыноктун суроо-талаптарын аткаруу жана чындап тармагында жаңы бизнес мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү керек.

Азыркы доордо ой жүгүртүүдөн чыгуунун жолун аныктайт.инновациясыГараждын электр жылыткычыАба жылыткычтары үчүн продуктулар компаниянын өз күчүнө негизделип, компания менен рыноктун ортосундагы тымызын байланыш менен айкалышып, рационалдуу чечим кабыл алышы керек.

xw-2
https://www.ares-electric.com/news/facing-the-new-market-the-innovation-on-the-electric-garage-heater-is-the-development-trend-for-the-enterprises/

Билдирүү убактысы: 2021-жылдын 4-ноябрына чейин